• Tolerancja

  Tolerancja jako fundament.

  Tolerancja nie może być tylko cierpliwością i wyrozumiałością dla cudzej odmienności. Takie jej rozumienie wprowadziłoby nas w błąd zakwalifikowania jej do zbioru przydatnych, lecz zastępowalnych wartości utylitarnych. Jest czymś więcej, skoro jej brak…

 • Tolerancja

  Wiązkowy system korzeniowy tolerancji.

  Jeśli tolerancję traktujemy jako świadomą, refleksyjną postawę, to staje się ona wartością ekskluzywnie dostępną dla osób samodzielnie myślących, dojrzałych intelektualnie. Staje się owocem i świadectwem otwartości i ciekawości poznawczej. Inną manifestacją wolności myśli.…

 • Tolerancja

  Zmienność tolerancji.

  Przy każdym spacerze w ogrodzie widzę zmiany w całym jego roślinno-zwierzęcym świecie. Tolerancja jest odczuwana przez konkretnych ludzi w ich zmiennych, niepowtarzalnych konkretnych sytuacjach życiowych. I tak jak one, nie jest możliwa do…

 • Tolerancja

  Tolerancja a skuteczność.

  W chłodniejszej części ogrodu obserwuję Johna Stuarta Milla, który zatrzymuje się nad zwodniczo spokojną taflą stawu. — Czy można tolerować dowolną czynność, nawet przestępczą, jeżeli tylko wartość jej skutków przyniesie wystarczająco wielostronnie pojęty…