Nadzieja

  • Nadzieja,  Tożsamość

    Nadzieja Eriksona

    Myślę nad eriksonowskim poczuciem zaufania, które „tworzy w dziecku podstawę poczucia tożsamości”. Psychoanalityk Erik Erikson, wysoki niebieskooki blondyn, decyduje się towarzyszyć mi w spacerze, by lepiej wytłumaczyć swoją teorię rozwoju człowieka. – Nakarmienie…

  • Nadzieja

    Nadzieja Blocha

    Szum morza przypomina mi obraz Lidii Olbrycht i nadaje rytm słowom Ernsta Blocha: – Myślenie nie może być ograniczone do tego-co-już-jest; musi uwzględniać jeszcze-nie, czyli docierać w głąb jeszcze-nie-istniejącego. Tym, co kształtuje nadzieję…