Tożsamość

  • Nadzieja,  Tożsamość

    Nadzieja Eriksona

    Myślę nad eriksonowskim poczuciem zaufania, które „tworzy w dziecku podstawę poczucia tożsamości”. Psychoanalityk Erik Erikson, wysoki niebieskooki blondyn, decyduje się towarzyszyć mi w spacerze, by lepiej wytłumaczyć swoją teorię rozwoju człowieka. – Nakarmienie…