Tolerancja

 • Tolerancja

  Tolerancja a prawo Hubble’a.

  Nietolerancja w swej teorii poznania optymistycznie zakłada całkowitą poznawalność świata. A dla ferowanych wyroków – nawet poznawalność już spełnioną: z wiedzą niezmienną. Pewność jej sądów ignoruje doniesienia naukowe o istnieniu obszarów wiedzy, które…

 • Tolerancja

  Tolerancja a wolność.

  Odpoczywam w nowej części ogrodu po wejściu na pagórek. Jest stąd lepszy widok na kręte, możliwe do wyboru alejki. Ilekroć decyduję się na coś (nawet w błahej codziennej sprawie), czuję się pewniejszą i…

 • Tolerancja

  Tolerancja jako fundament.

  Tolerancja nie może być tylko cierpliwością i wyrozumiałością dla cudzej odmienności. Takie jej rozumienie wprowadziłoby nas w błąd zakwalifikowania jej do zbioru przydatnych, lecz zastępowalnych wartości utylitarnych. Jest czymś więcej, skoro jej brak…

 • Tolerancja

  Wiązkowy system korzeniowy tolerancji.

  Jeśli tolerancję traktujemy jako świadomą, refleksyjną postawę, to staje się ona wartością ekskluzywnie dostępną dla osób samodzielnie myślących, dojrzałych intelektualnie. Staje się owocem i świadectwem otwartości i ciekawości poznawczej. Inną manifestacją wolności myśli.…

 • Tolerancja

  Zmienność tolerancji.

  Przy każdym spacerze w ogrodzie widzę zmiany w całym jego roślinno-zwierzęcym świecie. Tolerancja jest odczuwana przez konkretnych ludzi w ich zmiennych, niepowtarzalnych konkretnych sytuacjach życiowych. I tak jak one, nie jest możliwa do…

 • Tolerancja

  Tolerancja – koszty wprowadzenia.

  Jeśli uznam społeczeństwo za nieprzewidziany wynik negocjacji wszystkich ze wszystkimi, negocjacji, które toczą się od wieków, a kolejni ich uczestnicy znów interpretują na swoją korzyść ustalenia poprzedników, zacznę szukać w tej zmiennej społecznej…

 • Tolerancja

  Tolerancja a przyjaciele.

  Opustoszała i zasnuta wieczorną mgłą aleja sprawia, że rozglądam się za żywą duszą. Ta moja ludzka stadność sprawia, że cieszy mnie bycie wśród innych, przyjemne rozmowy, w których wszyscy się ze sobą zgadzamy.…

 • Tolerancja

  Pewność prawdy a tolerancja.

  Paradoksalnie, tolerancja więdnie, gdy dowód prawdziwości danego twierdzenia zostaje znaleziony. Pewność dowodu jednakowo nieprzychylnie traktuje nieśmiałe wątpliwości, prawdopodobieństwo i tolerancję. Pewność prawdy wydaje się nie dostrzegać, że sama prawdą nie jest. Częstokroć w…