Tolerancja

Wiązkowy system korzeniowy tolerancji.

Jeśli tolerancję traktujemy jako świadomą, refleksyjną postawę, to staje się ona wartością ekskluzywnie dostępną dla osób samodzielnie myślących, dojrzałych intelektualnie. Staje się owocem i świadectwem otwartości i ciekawości poznawczej. Inną manifestacją wolności myśli. Tą, która szuka własnych dróg rozumowania, z dala od autorytetów i kanonów.

Przystaję przy kwietniku lilii, storczyków i paproci zieleniących się na delikatnie wilgotnej, lekkiej ziemi. Najważniejszą częścią każdej rośliny jest jej system korzeniowy. Słaby system korzeniowy nie zapewni roślinie wszystkich potrzebnych składników odżywczych, by rosła, kwitła i mogła owocować. Jakie są korzenie tolerancji?

Widzę ich całą wiązkę i pierwszym korzeniem, który rozplątuję jest odważne myślenie. Ono prowadzi do Zrozumienia, a honorowym gościem Zrozumienia jest właśnie Tolerancja.

Zazwyczaj refleksyjnemu myśleniu, czyli samosterowności intelektualnej, sprzyja wykształcenie, chociaż przesadna lojalność wobec własnego systemu naukowego bywa przeszkodą. Jednak Zrozumienie może pojawić się również u osób bez formalnego wykształcenia, za to mądrych doświadczeniem życia.  Mądrość życiowa to drugi intelektualny korzeń Tolerancji.

Ignorancja preferuje spotkania w szerszym gronie: Lęku, Poczucia biedy, Słabości, Uprzedzeń, Schematyczności, Rygoryzmu, Agresji i Nietolerancji. Psychologom udało się zaobserwować częstokroć występujący związek niskiego poziomu wykształcenia i nietolerancji dla osób i zjawisk postrzeganych jako inne, nieznane. Napitki podsuwa zazwyczaj Propaganda wraz z wygodnymi, lecz bezwzględnymi sloganami.

Trzecim jest Wdzięczność idąca drogą uczuć i rozpoznania zależności.

Czwartym jest Empatia dościgająca Altruizm, a przy okazji: Tolerancję drogą uczuciowej kontemplacji.

I piąty, najmocniejszy korzeń Tolerancji to Wola, będąca drogą dla samej siebie, czasem wbrew przeszkodom niezrozumienia, irytacji, obojętności, obaw o pieniądze, opinię i akceptację.

Ponieważ korzeń każdej rośliny rozwija się prawidłowo jedynie wówczas, gdy roślina jest zaopatrzona we wszystkie niezbędne składniki, potrzebuję zarówno wszystkich dostępnych korzeni, jak i różnorodnej, silnej tolerancji.

dr Anita Barwicka

Profesor Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu, wykładowca m.in. filozofii.