• Tolerancja

  Tolerancja a prawo Hubble’a.

  Nietolerancja w swej teorii poznania optymistycznie zakłada całkowitą poznawalność świata. A dla ferowanych wyroków – nawet poznawalność już spełnioną: z wiedzą niezmienną. Pewność jej sądów ignoruje doniesienia naukowe o istnieniu obszarów wiedzy, które…

 • Wolność

  Wolność tworzenia.

  Wśród drzew nazwanych na cześć francuskiego botanika Pierre’a Magnola widzę coraz wyraźniejszy kobierzec opadłych, więdnących i brązowiejących na brzegach płatków. Ich piękno nie jest niedoskonałe wbrew naszemu przyzwyczajeniu wzgardliwej oceny wszystkiego, co przekwita.…

 • Wolność

  Wolność tworzenia się.

  Znów wracam pamięcią do porzuconych prób zbudowania altany reminiscencji pod tym wysmukłym miłorzębem japońskim. Na to, za kogo się uważamy ma wpływ nasza pamięć wydarzeń, które uznaliśmy za własną historię: wspomnienia osobiste, rodziny,…

 • Wolność

  Wolność siłą dojrzewania.

  Kwiaty, które rozkwitły w ogrodzie pysznią się już doskonałością swej dojrzałej formy wśród skwapliwych komplementów, tłumnie im składanych przez najróżnorodniejsze owady. Odblask ich chwały otacza zawsze też tych, których starania doprowadziły do tej…

 • Wartości,  Wolność

  Tęsknota i wolność.

  W tej części ogrodu, którą urządzono najskromniej, na jałowej ziemi,słyszę radosny dziecięcy śmiech. Zaciekawiona, podchodzę bliżej i dostrzegam trzy smagłe dziewczynki bawiące się z królikiem. Najstarsza wstaje i zaczyna tłumaczyć: — Do tego…

 • Wolność

  Cena przynależności.

  Nie tylko determinacje fizycznego świata wymuszają swoimi koniecznościami mój szacunek. Swobodny bieg może trwać jedynie w ramach wyznaczonych grawitacją, strukturą podłoża, biochemicznym stanem organizmu i tym podobnymi obiektywnymi materialnie warunkami. Trudniej dostrzegalne, lecz…

 • Tolerancja

  Tolerancja a wolność.

  Odpoczywam w nowej części ogrodu po wejściu na pagórek. Jest stąd lepszy widok na kręte, możliwe do wyboru alejki. Ilekroć decyduję się na coś (nawet w błahej codziennej sprawie), czuję się pewniejszą i…