• Tolerancja

  Tolerancja a prawo Hubble’a.

  Nietolerancja w swej teorii poznania optymistycznie zakłada całkowitą poznawalność świata. A dla ferowanych wyroków – nawet poznawalność już spełnioną: z wiedzą niezmienną. Pewność jej sądów ignoruje doniesienia naukowe o istnieniu obszarów wiedzy, które…

 • Wolność

  Wolność tworzenia.

  Wśród drzew nazwanych na cześć francuskiego botanika Pierre’a Magnola widzę coraz wyraźniejszy kobierzec opadłych, więdnących i brązowiejących na brzegach płatków. Ich piękno nie jest niedoskonałe wbrew naszemu przyzwyczajeniu wzgardliwej oceny wszystkiego, co przekwita.…

 • Wolność

  Wolność siłą dojrzewania.

  Kwiaty, które rozkwitły w ogrodzie pysznią się już doskonałością swej dojrzałej formy wśród skwapliwych komplementów, tłumnie im składanych przez najróżnorodniejsze owady. Odblask ich chwały otacza zawsze też tych, których starania doprowadziły do tej…

 • Wartości,  Wolność

  Tęsknota i wolność.

  W tej części ogrodu, którą urządzono najskromniej, na jałowej ziemi,słyszę radosny dziecięcy śmiech. Zaciekawiona, podchodzę bliżej i dostrzegam trzy smagłe dziewczynki bawiące się z królikiem. Najstarsza wstaje i zaczyna tłumaczyć: — Do tego…

 • Wolność

  Cena przynależności.

  Nie tylko determinacje fizycznego świata wymuszają swoimi koniecznościami mój szacunek. Swobodny bieg może trwać jedynie w ramach wyznaczonych grawitacją, strukturą podłoża, biochemicznym stanem organizmu i tym podobnymi obiektywnymi materialnie warunkami. Trudniej dostrzegalne, lecz…

 • Tolerancja

  Tolerancja a wolność.

  Odpoczywam w nowej części ogrodu po wejściu na pagórek. Jest stąd lepszy widok na kręte, możliwe do wyboru alejki. Ilekroć decyduję się na coś (nawet w błahej codziennej sprawie), czuję się pewniejszą i…