• Wolność

  Wolność od przemocy w rodzinie.

  Wielokrotnie w ogrodzie pojawiają się te same osoby, szukające odosobnienia, by opatrywać swoje zranienia w samotności wśród rumianków i pokrzyw. Ich wolność poprzerastana jest gęstwiną ukrywania się i wstydu. Częstokroć ich oczy pełne…

 • Wolność

  Wolność akademicka.

  Niektóre części ogrodu są bardziej niż inne kamieniste, lub zarośnięte skłębionymi łodygami, odroślami i pnączami. Wydaje się, że kiełkującym roślinom brakuje wolnej przestrzeni. Inne dostosowują swój kształt do narzuconego cudzego wzoru, okupując to…

 • Wartości,  Wolność

  Tęsknota i wolność.

  W tej części ogrodu, którą urządzono najskromniej, na jałowej ziemi,słyszę radosny dziecięcy śmiech. Zaciekawiona, podchodzę bliżej i dostrzegam trzy smagłe dziewczynki bawiące się z królikiem. Najstarsza wstaje i zaczyna tłumaczyć: — Do tego…

 • Wolność

  Cena przynależności.

  Nie tylko determinacje fizycznego świata wymuszają swoimi koniecznościami mój szacunek. Swobodny bieg może trwać jedynie w ramach wyznaczonych grawitacją, strukturą podłoża, biochemicznym stanem organizmu i tym podobnymi obiektywnymi materialnie warunkami. Trudniej dostrzegalne, lecz…

 • Wolność

  Wolność wobec instynktów.

  Wiosenny śpiew ptaków splata się z moimi myślami i towarzyszy mi przy grabieniu opadłych ubiegłoroczną jesienią liści i łodyg bylin. Chcę uwolnić młode pędy. Moja dobrowolna decyzja uprzątnięcia tych kwietników wydaje się krótką…

 • Tolerancja

  Tolerancja a wolność.

  Odpoczywam w nowej części ogrodu po wejściu na pagórek. Jest stąd lepszy widok na kręte, możliwe do wyboru alejki. Ilekroć decyduję się na coś (nawet w błahej codziennej sprawie), czuję się pewniejszą i…

 • Tolerancja

  Tolerancja jako fundament.

  Tolerancja nie może być tylko cierpliwością i wyrozumiałością dla cudzej odmienności. Takie jej rozumienie wprowadziłoby nas w błąd zakwalifikowania jej do zbioru przydatnych, lecz zastępowalnych wartości utylitarnych. Jest czymś więcej, skoro jej brak…

 • Tolerancja

  Wiązkowy system korzeniowy tolerancji.

  Jeśli tolerancję traktujemy jako świadomą, refleksyjną postawę, to staje się ona wartością ekskluzywnie dostępną dla osób samodzielnie myślących, dojrzałych intelektualnie. Staje się owocem i świadectwem otwartości i ciekawości poznawczej. Inną manifestacją wolności myśli.…

 • Tolerancja

  Zmienność tolerancji.

  Przy każdym spacerze w ogrodzie widzę zmiany w całym jego roślinno-zwierzęcym świecie. Tolerancja jest odczuwana przez konkretnych ludzi w ich zmiennych, niepowtarzalnych konkretnych sytuacjach życiowych. I tak jak one, nie jest możliwa do…