Czas

Czas. Chwila szósta.

Nawet w ten chłodny dzień na pomoście pojawiła się grupa dzieci wraz z nauczycielką próbującą wytłumaczyć, ile czasu mogą jeszcze obserwować przepływające łabędzie. Witam ją.

– Dzieci zmieniają swoje rozumienie czasu, stopniowo dojrzewając do jego pojmowania w kategoriach bardziej abstrakcyjnych.

Uśmiecha się i dodaje: – To, jak rozumieją czas zależy od stopnia ich rozwoju poznawczego, społecznego, rozwoju mowy, kompetencji językowych i numerycznych. – przerywa, by pochwalić dziecko, które przypomniało ich wcześniejszy spacer – A także niezbędne jest rozwinięcie się poczucia własnej tożsamości w tym, jak budowana jest pamięć autobiograficzna. To Piaget odkrył, iż świadomość trwania i następstwa zdarzeń w pełni wykształca się dopiero około 12. roku życia. Wcześniej ich opowieści wydają nam się pełne zabawnych pomyłek w chronologii. Jeśli w ogóle je usłyszymy… Małe dzieci nie są zainteresowane swoją przeszłością, one nie są zdolne do precyzyjnego mierzenia upływu czasu. Poprawna świadomość relacji między czasem subiektywnym i zewnętrznym rozwija się powoli i zmienia się w zależności od wieku i okoliczności.

– Tego też trzeba się nauczyć? – pytam

– Tak. Ty jako dorosła umiesz postrzegać wydarzenia w sekwencjach chronologicznych, odnosić się swobodnie do kategorii przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Ale to są kategorie abstrakcyjne i dla małego dziecka taka analiza czasu może być zbyt skomplikowana.

Nie odrywając wzroku od uczniów rozmawia ze mną: – Czy wiesz, że małe dzieci oceniają czas jako płynący szybciej w porównaniu z dziećmi starszymi i jeszcze szybciej, w porównaniu z osobami dorosłymi?

Pamiętam tylko, że moja osobista koncepcja czasu zmieniała się wraz z jego upływem. W wieku 16 do 20 roku życia czas jakby częściej wydawał mi się przyjazny, bezpieczny i sprzyjający, no i zdarzało się już  odczuć jego swoisty urok i subtelność.

– To dobrze. Ale wielu nastolatków koncentruje się na negatywnych aspektach czasu, postrzegając go jako zawiły, wrogi. To niełatwy czas życia… Wtedy częściej też niż dorośli, odczuwają tzw. pustkę temporalną.

Profesor Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu, wykładowca m.in. filozofii.